TPageControl/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

TPageControl tpagecontrol.png on komponentti joka tarjoaa säiliön sivujen säilyttämiseksi aivan kuin reaalimaailman muistikirja. TPageControl on TWinControlin jälkeläinen ja se on löydettävissä komponenttipaletin Common Controls välilehdellä.

Toisin kuin TTabControl, jokainen välilehti on liitetty omaan sivuunsa. TPageControlin sivut (TTabSheet) ovat saatavilla sen (ei published) Pages property. Klikkaa TPageControl-painiketta hiiren kakkospainikkeella näyttääksesi sen kontekstivalikon ja luo uusi välilehtiluodaan 'Lisää välilehti' valinnalla.

component-TPageControl.png

Valittu (aktiivinen) välilehti valitaan ActivePage-ominaisuudella.

Välilehden poistaminen

Käytettävissä on eri tapoja "poistaa" välilehtiä komponentista. Kaikki alla luetellut lähestymistavat johtaisivat, että kohdesivun välilehti katoaa hallintalaitteesta. Loppukäyttäjän vaikutus sivun poistamiseen. Vaikka sivu saattaa olla käytettävissä koodissa. Kaikki alla luetellut lähestymistavat johtaisivat, että kohdesivun välilehti katoaa kontrollista. Loppukäyttäjän vaikutus sivun poistamiseen. Vaikka sivu saattaa olla käytettävissä koodissa.

Piilota välilehti

Koodi yksinkertaisesti piilottaa TabControlin välilehden. Käyttäjä ei voi enää valita sitä manuaalisesti.

Tabsheet2.TabVisible := false;

Vanhemman vaihtaminen

Välilehden vanhemman voi vaihtaa toiseen tai ohjata tai asettaa tapahtuma nil arvoon. Menetelmä on hyödyllinen, kun täytyy siirtää välilehti yhdestä TabControlista toiseen. Tai halutaan näyttää välilehti uudelleen myöhemmin. Tai halutaan vain pitää kontrolli ehjänä.

Tabsheet2.Parent := nil;

Välilehden vapauttaminen

Menetelmää voidaan käyttää silloin, kun ei enää tarvita itse ohjausta (samoin kuin sen lapsia)

TabSheet2.Free;
TabSheet2:=nil; // tämä on optio

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu